Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Model tworzenia wartości

Model Tworzenia Wartości Grupy Kapitałowej LOTOS powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju.

Dzięki tak stworzonemu modelowi realizujemy nasz rozwój w sposób stabilny i bezpieczny. Jednocześnie wiemy, jak ważny dla rozwoju firmy jest wpływ otoczenia – czynników wewnętrznych i zewnętrznych – na spójny i zrównoważony rozwój grupy.

Wyniki wyszukiwania