Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Członkostwa w organizacjach branżowych i CSR

GRI:

Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organizacji, z których część zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego oraz chemicznego.

 • 102-12

Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz tych propagujących idee społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR).

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2020 r. była Grupa LOTOS

 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
 • Fuels Europe (European Petroleum Refiners Association)
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE)
 • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 3
 • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
 • Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP)
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000
 • Polskie Forum ISO 9000
 • Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
 • Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK)
 • Pracodawcy Pomorza
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • Hydrogen Europe

w tym organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • United Nations Global Compact
 • 102-13

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2020 r. były spółki Grupy Kapitałowej LOTOS

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • ATIEL
 • European Lubricating Greases Institute
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Stowarzyszenie Polskie Forum Przemysłu Offshore
 • Fundacja Bezpieczne Górnictwo
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 • Polskie Forum Technologii Morskich
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Koło Stowarzyszenie Wychowanków AGH
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Railway Business Forum
 • Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Centrum Efektywności Energetycznej Kolei
 • Netzwerk Europaeischer Eisenbahnen
 • Polskie Stowarzyszenie Wagony Prywatne
 • Stowarzyszenie Niemieckich i Austriackich Właścicieli Wagonów VPI
 • AVV, General Contract of Use for Wagons
 • Internationaler Controller Verein
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • UIC ATTI (Agreement on freight Train Transfer Inspection)

Wyniki wyszukiwania