Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Człowiek na pierwszym miejscu

 • 102-42
 • 102-43

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS zawsze najważniejsi są ludzie. Nasi interesariusze mają wpływ na to, jak wytwarzamy zarówno wartość ekonomiczną, jak i społeczną oraz środowiskową.

Przy podejmowaniu decyzji pamiętamy o tych wartościach i dążymy do budowania dobrych i trwałych relacji z naszym otoczeniem.

Wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami bądź klientami dbamy o bezpieczeństwo i poszanowanie ludzkiej godności. Dotyczy to osób, które na co dzień występują w barwach LOTOSU, a także tych, z którymi współpracujemy w działaniach operacyjnych i komunikacyjnych.

Jakość relacji jest nie tylko celem samym w sobie – przekłada się ona również na obopólną korzyść. Stąd nasze starania o owocny dialog zarówno z otoczeniem społecznym, jak i rynkowym.

Do naszych najważniejszych działań w tym obszarze należą:

 • systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów
 • regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego
  (z wykorzystaniem serwisu Relacji Inwestorskich)
 • udział w licznych konferencjach inwestorskich
 • kontakty z regulatorami oraz organizacjami kontrolnymi i monitorującymi
 • dialog z pracownikami
  wykraczający poza bieżące sprawy związane z pracą, a także systematyczne rozmowy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników
 • regularne pomiary poziomu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych
 • 102-40

Mapa interesariuszy

Klienci dobrze nas oceniają

Opinia i oczekiwania naszych klientów są dla nas ważnym źródłem informacji i inspiracji do dalszego rozwoju działalności. Wskaźnik przywiązania klientów w 2020 r. wyniósł 77 punktów, co oznacza wysoki poziom zadowolenia i silny związek Klientów z firmą. Najważniejszym elementem wpływającym na zadowolenie klientów i wybór produktów LOTOS jest dostępność produktów oraz ich jakość. Klienci wysoko cienią również obsługę logistyczną oraz kompetencje pracowników.

77 pkt.
Wskaźnik przywiązania klientów w 2020 r.

Typologia klientów

Zadowolenie ze współpracy z Grupą LOTOS (odpowiedź na pytanie „Jak oceniasz współpracę z Grupą LOTOS?”)

Wyniki wyszukiwania