Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza na Litwie

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza na Litwie realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargždai. Spółka posiada swoją własną grupę kapitałową, w skład której wchodzą następujące podmioty:

  • UAB Genciu Nafta (100% należy do AB LOTOS Geonafta),
  • UAB Manifoldas (100% należy do AB LOTOS Geonafta),
  • UAB Minijos Nafta (50% należy do AB LOTOS Geonafta).

Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej

Na Litwie nie ma aktywnego rynku E&P. Spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS, należące do AB LOTOS Geonafta są jedynymi podmiotami prowadzącymi wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich. Grupa LOTOS jest 100% właścicielem za wyjątkiem spółki UAB Minijos Nafta, gdzie posiada 50%, a pozostali inwestorzy to: Tethys Oil AB, Odin Energy A/S i inwestorzy prywatni.

Kluczowe aktywa Grupy LOTOS (poziom wydobycia i koncesje)

W 2020 roku, średnie dzienne wydobycie LOTOS na Litwie wyniosło 0,6 tys. boe (-17% r/r). Stanowiło ono 3% łącznego wolumenu wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wydobycie prowadzono na lądowych złożach ropy naftowej zlokalizowanych w obrębie bloków koncesyjnych: Girkaliai, Genciai, Kretinga, Nausodis, Klaipeda, Gargždai.

Według stanu na koniec 2020 roku, rezerwy węglowodorów GK LOTOS na Litwie wyniosły 2,5 mln boe w kategorii rezerw 2P (100% ropa naftowa), co stanowiło 3% łącznych rezerw 2P Grupy Kapitałowej LOTOS.

Koncesje Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Źródło: Spółka

Logistyka

Wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich odbywa się przy pomocy lądowej infrastruktury wydobywczej. Wydobyta ropa naftowa transportowana jest drogą lądową do terminalu morskiego w Lipawie na Łotwie, a następnie tankowcem do Gdańska, gdzie jest w całości przetwarzana w gdańskiej rafinerii. Towarzyszący wydobyciu ropy gaz ziemny jest
w całości spalany.

Wyniki wyszukiwania