Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Zintegrowany
Raport Roczny 2020

 • Pomimo pandemii, która skutkowała najtrudniejszymi od wielu lat warunkami prowadzenia działalności, zamkknęliśmy rok z mocnymi (+35%) przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, niższymi (-22%) kosztami operacyjnymi i większą (+7) siecią stacji paliw.
 • W 2020 roku wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 0,8 mld zł. W ubiegłym roku uruchomilismy instalację Węzła Odzysku Wodoru, sfinalizowaliśmy prace nad projektem budowy czwartego nalewaka kolejowego oraz systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS).

2020 Podsumowanie Zarządu

 • Rok 2020 niespodziewanie okazał się rokiem próby dla wszystkich z nas. Pandemia koronawirusa, wprowadzone obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym oraz wynikające z nich recesja światowej gospodarki i zawirowania na rynku ropy naftowej wpłynęły również na sektor paliwowy, w tym na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS.

  Więcej
  Zofia Paryła Prezes Zarządu
  Grupy LOTOS S.A.
 • W 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła swoją warunkową decyzję w sprawie zgody na koncentrację Grupy LOTOS i PKN ORLEN. To istotny krok w projekcie budowy silnego koncernu multienergetycznego, który winien być liderem w procesie transformacji energetycznej.

  Krzysztof Nowicki Wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć
 • Rok 2020, choć pełen wyzwań, potwierdził zarówno wysoką elastyczność i efektywność naszej rafinerii, jak również profesjonalizm i zaangażowanie pracowników pionu produkcji i handlu. Potrafiliśmy szybko zaadaptować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, utrzymując dostępność naszych produktów na rynku krajowym.

  Piotr Walczak Wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu
 • Pod względem inwestycyjnym, za istotne w 2020 r. uznać należy zakończenie Projektu EFRA oraz przekazanie do eksploatacji centrum produkcyjnego na złożu B8. Warto też wymienić inwestycje proekologiczne: budowę nowej instalacji odzyskiwania oparów, uruchomienie Węzła Odzysku Wodoru, a także sfinalizowanie projektu CEMS.

  Jarosław Wróbel Wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji
 • Sporym wyzwaniem w 2020 r. było wsparcie naszych pracowników w przejściu na pracę zdalną oraz wdrożenie niezbędnych ku temu rozwiązań IT. Oprócz pandemii, nasz kontynent żył także ogłoszonym pod koniec 2019 r. Europejskim Zielonym Ładem, który w LOTOSIE traktujemy jako szansę i bodziec do dalszego rozwoju.

  Jarosław Wittstock Wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych

Kluczowe wyniki

1,36 mld zł

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS

Więcej
2,87 mld zł

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Więcej
1,42 x

Wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO

Więcej
74,8 mln boe

Łączne potwierdzone rezerwy ropy naftowej i gazu

Więcej
96,8%

Wykorzystanie nominalnych mocy wytwórczych rafinerii w 2020 r.

Rafinacja ropy naftowej
33,2%

Udziału w krajowym rynku paliw ogółem

Sprzedaż produktów naftowych na krajowym rynku

Stabilna pozycja w trudnym 2020 roku

Grupa LOTOS, aby móc zapewniać bezpieczny dostęp do swoich produktów i usług, funkcjonowała elastycznie.

Innowacje

Naszą odpowiedzią na zmieniające się otoczenie biznesowe jest projekt budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji wodoru.

Fuzja

Wiemy jak docelowo będzie wyglądał połączony koncern multienergetyczny i jaka będzie w nim rola naszej firmy.

Wyniki wyszukiwania