Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Polityka personalna

Pracownicy są filarem Grupy Kapitałowej LOTOS.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Jesteśmy przekonani, że wysoko wykwalifikowana, zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza jest wartością dla całej organizacji, podnosi jej efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną. Aby pozyskać z rynku najlepszych kandydatów i zadbać o zatrudnionych pracowników, opracowaliśmy politykę personalną, regulującą zagadnienia procesów rekrutacji i zarządzania pracownikami.

Wysokie standardy mają również ogromne znaczenie na etapie rekrutacji – dzięki przejrzystym zasadom LOTOS pozyskuje z rynku najlepszych kandydatów (Grupa LOTOS jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji).

Nowo zatrudnione osoby są objęte programem adaptacyjnym Wsparcie na starcie, pomagającym im poznać wartości oraz kulturę organizacyjną firmy pod opieką doświadczonego/j kolegi/koleżanki – ułatwia to odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym, a także integrację z zespołem oraz obniża stres związany z rozpoczęciem nowej pracy.

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS mają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych. Firma dba o ich zdrowie oraz bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.

Łatwość dostępu do szkoleń i awansów, możliwość godzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym i rodzinnym (potwierdzenie certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – HR Najwyższej Jakości), a także wewnętrzne standardy ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją zwiększają lojalność względem firmy, zmniejszają rotację i minimalizują ryzyko utraty wartościowych pracowników.

Wyniki wyszukiwania