Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Nagrody i wyróżnienia

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi korzyści wielu podmiotom, a jednocześnie jest wysoko oceniane przez ekspertów. Dowodem tego uznania są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane Grupie LOTOS.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem właściwego kierunku – poświęcenia należytej uwagi naszym relacjom z pracownikami, poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy, relacjom z inwestorami i partnerami biznesowymi, ochronie środowiska oraz działaniom prospołecznym.

Grupa LOTOS już kolejny rok z rzędu została uhonorowana Srebrnym Listkiem CSR w corocznym plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte. Wyróżnienie to przyznawane jest przedsiębiorstwom, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000. Jednocześnie organizatorzy postanowili wyróżnić 13 inicjatyw firm na rzecz klimatu, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji. Grupa LOTOS znalazła się w tym gronie za realizację kompleksowego wieloletniego programu LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie.

Grupa LOTOS znalazła się wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajmując piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, oraz pierwsze miejsce w swojej branży, czyli kategorii Paliwa, energetyka, wydobycie. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte, partnerem medialnym zaś jest „Dziennik Gazeta Prawna”.

15 dobrych praktyk Grupy LOTOS umieszczono w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się: Kierunek Bałtyk, Niebieski Szlak, Portal dla Dostawców, Dni BHP, Szukamy Następców Mistrza, Program Wolontariatu Pracowniczego, LOTOS – Mistrzowie w pasach, Wsparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej, Zdolni z LOTOSEM i Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM.

Rok 2020 był dla komunikacji i PR czasem wyjątkowym. Pandemia nieoczekiwanie, o 180 stopni zmieniła sposoby docierania do otoczenia – zarówno do pracowników, jak i do dziennikarzy oraz klientów. Nowe warunki, do których musieliśmy szybko się dostosować, zmobilizowały nas do kreatywnej komunikacji. To był rok pełen wyzwań. Naszym największym osiągnięciem było zachowanie ciągłości informacji. Dostarczaliśmy wiedzę o działalności firmy na zewnątrz, a także na bieżąco informowaliśmy o wszystkim naszą załogę. Jednocześnie duży nacisk kładliśmy na komunikaty dotyczące budowy przez PKN Orlen narodowego koncernu multienergetycznego.

Adam Kasprzyk
Dyrektor ds. komunikacji

Pozostałe nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 r.

  1. Spółka LOTOS Oil otrzymała złote godło Konsumencki Lider Jakości 2020 w kategorii „Oleje silnikowe” w sierpniu 2020 r.
  2. LOTOS Kolej zajęła trzecie miejsce w kategorii: „Przychody z deklarowanej głównej działalności – transport” w Rankingu Firm TSL w kategorii uwzględniającej spółki transportowe. W zestawieniu uwzględniono najważniejsze firmy reprezentujące sektory transportu, spedycji i logistyki.
  3. Karta LOTOS Biznes już po raz czwarty została wybrana jako najlepsza karta paliwowa ogólnopolskiego plebiscytu Fleet Derby. Z kolei koncept Niebieski szlak, który pierwszy raz został zgłoszony do konkursu, zwyciężył w kategorii Elektromobilność.
  4. Karta LOTOS Biznes zdobyła I miejsce w kategorii „Karty flotowe” w plebiscycie Konsumencki Lider Jakości 2020. Organizatorem programu jest redakcja Strefy Gospodarki – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.
  5. Forum Liderów, działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy nagrodziło Grupę LOTOS prestiżową Zieloną Kartą Bezpiecznej Pracy. Wyróżnienie przyznano w uznaniu aktywnych i skutecznych działań realizowanych przez Spółkę na rzecz poprawy warunków, bezpieczeństwa i ochrony pracowników w miejscu pracy.
  6. Podczas VII edycji Kongresu Polska Chemia Grupa LOTOS otrzymała honorowy tytuł Ambasadora Polskiej Chemii, za aktywne działania na rzecz polskiego sektora chemicznego.

Wyniki wyszukiwania