Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Wytwarzanie i zużycie energii

Grupa LOTOS działa w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Na bieżąco monitoruje efektywność energetyczną instalacji i odbywających się w nich procesów cząstkowych. Analizuje poszczególne obszary i uczestniczy w zadaniach, które mają na celu obniżenie zużycia energii.

LOTOS stawia sobie ambitne cele – w 2020 r. zainicjowała certyfikację systemu zarządzania energią grupy zgodnie z normą ISO 50001. Ważnym elementem jest również pozyskiwanie białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Certyfikaty odnotowywane są na Towarowej Giełdzie Energii i są twardym dowodem na to, że koncern usprawnia swoje zarządzanie energią.

Usprawnienia Grupy LOTOS w zakresie efektywności energetycznej przekładają się bezpośrednio na czystsze powietrze i mniejsze zużycie wody. Przeprowadzane we wcześniejszych latach modernizacje (dostosowanie kotłów EC do opalania gazem ziemnym) sprawiło, że firma emituje do atmosfery bardzo mało siarki czy pyłów. Stale podejmujemy też konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2.

Dzięki operacyjnemu podejściu do zarządzania zużyciem energii rafineria Grupy LOTOS jest jedną z najbardziej efektywnych energetycznie w Europie.

Grupa LOTOS podejmuje własne działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej. Specjalna jednostka organizacyjna – Biuro Efektywności Energetycznej – w roku 2020 zidentyfikowała i wdrożyła we współpracy z obszarem produkcji 22 optymalizacje procesów produkcyjnych o łącznej wartości uzyskanych oszczędności przekraczających 2,5 mln zł. Poza tym Grupa LOTOS uzyskała w 2020 r. pierwsze białe certyfikaty – wsparcie inwestycyjne określone w ustawie o efektywności energetycznej. Wartość uzyskanych certyfikatów przekracza 1,1 mln złotych. Kolejne wnioski o wsparcie z tytułu ustawy o efektywności energetycznej są w przygotowaniu.

Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej LOTOS wyniosło 34 740 518,65 GJ w 2020 r.

34,7 mln GJ
Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2020 r.
  • 302-4

Dzięki wdrożonym optymalizacjom na instalacjach rafinerii Grupy LOTOS, udało się zredukować zużycie energii niemal wszystkich mediów energetycznych (redukcja obliczona w stosunku do stanu bazowego – sprzed optymalizacji).

54 914MWh
Wielkość redukcji zużycia energii osiągnięta bezpośrednio w wyniku inicjatyw na rzecz ograniczenia zużycia i efektywności użycia energii

Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są raportowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Obniżenie minimum przepływu pary do 150-C2
Obniżenie minimum przepływu pary do 1200-C8
Regulacja automatyczna przepływu pary do 150-C6
Regulacja automatyczna przepływu pary do 930-C2
Obniżenie temperatury oleju opałowego
Zwiększenie generacji pary w 500-B1/B2
Zobiegowanie wymiennika 500-E25
Optymalizacja grzania zbiorników PZK
Optymalizacja zużycia pary przez 860-C4
Optymalizacja zużycia pary przeparniczej 100 C1
Optymalizacja zużycia pary przeparniczej 900 C1
Obniżenie temperatury pary świeżej
obniżenie zużycia pary MS w układzie wytwarzania próżni w kolumnie 120-C9
Optymalizacja zużycia pary w układzie przeparowania gaczu i deparafinatu i.1300
Optymalizacja zużycia pary wewnątrz EC
Ograniczenie zużycia powietrza remontowego w oczyszczalni ścieków
Wyłączenie jednego z wentylatorów chłodnicy 9850-EA1 (15 kW)
  • 302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji

Energia zakupiona od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS MWh
2019 2020
Energia elektryczna 2 022 341 1 825 485,42
Energia cieplna 62 599 27 345,48
Łączne zużycie 2 084 940 1 852 830,9

*Energia pierwotna, czyli energia paliwa, jaką trzeba zużyć aby wyprodukować daną ilość energii elektrycznej. Wartość pomocna przy analizie efektywności energetycznej np. w kontekście wpływu na środowisko.

Energia zakupiona od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS MWh
2019 2020
716 127 784 959

* Energia użyteczna czyli taka, którą posługujemy się w rozliczeniach płatności za energię.

Energia sprzedana podmiotom spoza Grupy Kapitałowej LOTOS:  MWh 2019 2020
Energia elektryczna 53165 21 537,57
Para wodna 228855 34 588,18
Ciepło (w wodzie) 126593 28 992,66
Łączna wielkość 408613 85 118,42
  • 302-3

Wskaźniki intensywności energetycznej

 MWh 2019 2020
Grupa LOTOS
Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej ropy 815 903
Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu 1 123 1 185

Na wzrost wskaźnika energochłonności r/r wpłynęły m.in.: zmiana konfiguracji pracy rafinerii – pod koniec 2019 r. została uruchomiona instalacja opóźnionego koksowania (delayed coking unit, DCU), w ostatnim kwartale 2020 r. została uruchomiona instalacja WOW (Węzeł Odzysku Wodoru); w większości planowe zatrzymanie wielu instalacji produkcyjnych przeprowadzone w drugim kwartale 2020 r. i dostosowanie pracy instalacji rafineryjnych do aktualnego zapotrzebowania na produkty.

Wyniki wyszukiwania