Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Wolontariat pracowniczy

  • wskaźnik własny 3

W Grupie Kapitałowej LOTOS wolontariat pracowniczy działa od wielu lat. Mamy dużą grupę zaangażowanych społecznie pracowników. Pracownicy wolontariusze świadczą prace na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystując swój czas, wiedzę oraz umiejętności. W ramach programu pracownicy mogą m.in. ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

416
Liczba wolontariuszy
1920
Liczba godzin przepracowanych
1675
Liczba beneficjentów

W 2020 r. nasi wolontariusze uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach. Ponad 100 pracowników zaangażowało się w przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci oraz seniorów z ubogich rodzin, w ramach corocznej inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Po raz kolejny zorganizowane zostały również zbiórki ciepłych ubrań dla osób ubogich i potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych, w ramach lokalnej akcji Zupa na Monciaku.

Wolontariusze LOTOSU zaangażowali się w również ogólnopolską akcję Caritas Tornister Pełen Uśmiechów. Jej celem było wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Zebrane artykuły szkolne trafiły m.in. do dzieci i młodzieży z domów dziecka, domów samotnej matki i dziecka oraz świetlic socjoterapeutycznych.

Już po raz trzeci w Grupie Kapitałowej LOTOS na przełomie listopada i grudnia 2020 r. odbyła się akcja Szlachetna Paczka. Do akcji przyłączyło się blisko 60 pracowników.

Nasi pracownicy zaangażowali się też w działania służące społeczności lokalnej w dobie pandemii koronawirusa. W połowie kwietnia wolontariusze LOTOSU dołączyli do sztabu kryzysowego Caritas, sortując i rozwożąc żywność do osób najbardziej potrzebujących, odizolowanych od społeczności. Z inicjatywy LOTOS Lab pracownicy wolontariusze rozpoczęli szycie maseczek ochronnych. Nasi pracownicy zaangażowali się też w ogólnopolską akcję wsparcia seniorów, dołączając do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów (www.wspierajseniora.pl).

Wyniki wyszukiwania