Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze!

Rok 2020 niespodziewanie okazał się rokiem próby dla wszystkich z nas. Pandemia koronawirusa, wprowadzone obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym oraz wynikające z nich recesja światowej gospodarki i zawirowania na rynku ropy naftowej wpłynęły również na sektor paliwowy, w tym na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS. W tym trudnym okresie, dzięki sprawnej pracy sztabu kryzysowego, wdrożeniu odpowiednich procedur oraz doświadczeniu kadry, udało nam się zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, utrzymać ciągłość pracy rafinerii i stacji paliw oraz dostaw naszych produktów. Niezakłócone było także wydobycie węglowodorów, logistyka i dystrybucja produktów.

Dla sektora naftowego był to rok jeden z najtrudniejszych w historii, w którym doszło do bezprecedensowego załamania się popytu na ropę naftową oraz kluczowe produkty ropopochodne, a w konsekwencji znaczącego spadku wolumenów sprzedaży i poziomów marż realizowanych przez firmy z branży. W takich warunkach wiele spółek rafineryjnych zmuszonych było do istotnego ograniczenia swojej produkcji, a część mocy zostało zamkniętych na stałe. Dzięki doskonale skonfigurowanej rafinerii, z dużą elastycznością i wysokim wskaźnikiem kompleksowości, Grupa LOTOS przez cały 2020 rok pracowała przy niemal pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych, szybko ograniczając produkcję paliwa lotniczego oraz przekierowując pulę średnich destylatów na produkcję oleju napędowego. Ze względu na ich relatywnie atrakcyjne notowania, zapewniające w tym okresie wyższe zyski w porównaniu do innych produktów naftowych, zwiększyła także uzysk benzyny surowej oraz maksymalizowała produkcję asfaltów. Jednocześnie, wykorzystując korzystne nadmorskie położenie rafinerii, w trakcie trwającego lockdownu w kraju część produkcji udało się sprzedać w eksporcie morskim.

W obliczu tak trudnych warunków otoczenia raportowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS okazały się niższe niż w ostatnich latach, a na poziomie wyniku netto została wykazana strata wynosząca 1,15 mld zł. W dużej mierze był to jednak efekt zdarzeń o charakterze niegotówkowym, wynikających m.in. z wyjątkowo niskich notowań ropy i gazu oraz będących tego konsekwencją spadku wyceny zapasów oraz odpisów aktualizujących dokonanych w segmencie wydobywczym. Wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe, będący jednym z kluczowych mierników dla firm z branży, w całym 2020 roku był dodatni i wyniósł 1,36 mld zł. Jednocześnie wygenerowane zostały przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 2,87 mld zł – jedne z najwyższych w całej historii działalności naszej spółki. Ponadto w 2020 roku, jako jeden z nielicznych emitentów z giełdowego indeksu WIG20, Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję. Na bezpiecznym poziomie utrzymano również wskaźniki zadłużenia. Wszystko to potwierdza naszą siłę finansową i wysoką odporność na zewnętrzne turbulencje.

Globalny trend transformacji energetycznej motywuje do wdrażania kolejnych projektów z zakresu paliw alternatywnych. Inwestujemy m.in. w wodór, który jest określany mianem paliwa przyszłości. Jesteśmy sygnatariuszem porozumienia dotyczącego partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej. W ubiegłym roku podpisaliśmy też listy intencyjne dotyczące współpracy wodorowej z władzami Rzeszowa i Tczewa. Ponadto rozpoczęliśmy program inwestycyjny Green H2, w ramach którego planujemy zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Analizujemy też szereg inwestycji związanych z ekologicznym paliwem LNG. Wspólnie z Remontowa LNG Systems podpisaliśmy umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji LOTOS w Gdańsku. Zakończyliśmy także studium wykonalności projektu terminala LNG małej skali w Gdańsku. W listopadzie, wspólnie z PGNiG, przeprowadziliśmy operację pierwszego bunkrowania statku gazem LNG w Szczecinie. Na koniec 2020 roku udało nam się też wytworzyć pierwsze w historii rafinerii Grupy LOTOS biokomponenty LPG i oleju napędowego, co jest pierwszym krokiem w stronę ekologicznej rafinerii produkującej paliwa z produktów pochodzenia roślinnego. Celem wszystkich tych działań jest umacnianie pozycji Grupy LOTOS jako lidera paliw nowej generacji.

Pandemia nie zatrzymała naszych inwestycji. W 2020 roku uruchomiliśmy Węzeł Odzysku Wodoru, dzięki któremu zmniejszamy emisję CO2 oraz zwiększamy produkcję wysokomarżowych produktów, takich jak LPG, benzyna, benzyna surowa i wodór. Ponadto sfinalizowaliśmy projekt CEMS dotyczący pomiaru ciągłego emisji zanieczyszczeń powietrza. Działa już czwarty nalewak bramowy, przy okazji budowy którego powstała nowa instalacja odzyskiwania oparów. Wspólnie z PKN Orlen i Energą, rozpoczęliśmy analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Kontynuujemy też prace związane z Projektem Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, który pozwoli na wyprodukowanie wysokiej jakości bazowych olejów smarowych.

To był rok konsekwentnego rozwoju także dla naszych spółek zależnych. Spółka LOTOS Paliwa powiększyła sieć stacji paliw – jest ich już 513 – i stale rozbudowuje segment MOP (Miejsc Obsługi Podróżnych), w ramach którego działają 23 obiekty. LOTOS Oil znacznie poprawił wyniki sprzedaży, odnotowując wzrost o 17% w stosunku do roku 2019. LOTOS Kolej, jako drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych, stale zwiększa park maszynowy kupując najnowocześniejsze w Europie wielosystemowe lokomotywy. Spółka LOTOS Petrobaltic rozwija kompetencje z zakresu serwisu morskich farm wiatrowych. Wspólnie z firmą Enspirion uruchomiła stację bazową systemu łączności krytycznej TETRA na platformie wydobywczej Baltic Beta, a do eksploatacji zostało przekazane Centrum Produkcyjne na złożu B8. Z kolei spółka LOTOS Exploration & Production Norge otrzymała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Ubiegły rok przyniósł realną możliwość otworzenia nowego rozdziału w działalności Grupy LOTOS. W lipcu Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie kapitałowe naszej spółki przez PKN Orlen. To kolejny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Obecnie trwają prace nad realizacją środków zaradczych, które – zaakceptowane przez organ antymonopolowy – będą stanowić potwierdzenie możliwości dokonania transakcji.

Funkcjonujemy w szczególnym czasie, który wymaga od nas, jako spółki odpowiedzialnej społecznie, wsparcia polskich służb walczących z koronawirusem. Decyzją rządu zostaliśmy wyznaczeni do zorganizowania szpitala tymczasowego na terenie hal wystawienniczych AMBEREXPO w Gdańsku. Zaangażowaliśmy się także w walkę z pandemią, przeznaczając na ten cel ponad 12 mln zł. Dzięki tym środkom możliwy był zakup sprzętu medycznego dla wielu placówek medycznych w Polsce. Wspieraliśmy także służby mundurowe.

Grupa LOTOS to niezmiennie uznany mecenas polskiego sportu. Pozostajemy sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej czy Polskiego Związku Tenisowego. Przedłużyliśmy też współpracę z Kajetanem Kajetanowiczem, filarem naszego LOTOS Rally Team. Jesteśmy także sponsorem polskiej koszykówki, Akademickiego Związku Sportowego, wyścigu Tour de Pologne oraz sportowców indywidualnych w ramach programu „Nadzieje Olimpijskie”. Poza tym finansowaliśmy programy dedykowane dzieciom i młodzieży − „Piłkarska Przyszłości z LOTOSEM”, „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” oraz „Rakiety LOTOSU”.

LOTOS nie zapomina też o kulturze. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w planach na ten rok mamy szeroki wachlarz projektów. Drugi rok z rzędu zostaliśmy Mecenasem Głównym Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Kolejny rok jesteśmy też Partnerem Strategicznym gdańskiej Opery Bałtyckiej. Poza tym wspieraliśmy i nadal będziemy wspierać festiwale jazzowe, w tym m.in. LOTOS Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową. W czasie pandemii hasło „NAJ nie bierze się znikąd” nabrało nowego znaczenia. Wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS, którzy potrafili dostosować się do trudnych warunków oraz z zaangażowaniem i kreatywnością podejść do swoich obowiązków, należą się gratulacje. Dziękuję również Radzie Nadzorczej za konstruktywną współpracę oraz Akcjonariuszom i Partnerom Biznesowym za wsparcie w realizacji celów. Osobne podziękowania kieruję do Klientów, którzy doceniają jakość naszych produktów i usług oraz pozostają wierni marce LOTOS. Kontynuujemy naszą drogę do bycia NAJ.

Z poważaniem,

Zofia Paryła
Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Wyniki wyszukiwania