Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Struktura zatrudnienia

GRI:
  • 102-8

ŁĄCZNIE Grupa Kapitałowa LOTOS
Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć
Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni suma
Czas określony 714 159 555 714
Czas nieokreślony 4 759 1 096 3 663 4 759
SUMA 5 473 1 255 4 218 5 473

ŁĄCZNIE firma
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć kobiety mężczyźni suma
Pełen etat 5 411 1230 4181 5 411
Część etatu 62 25 37 62
SUMA 5 473 1 255 4 218 5 473
  • 401-1

2020
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma
Poniżej 30 lat 49 151 200
Od 30 do 50 lat 85 243 328
Powyżej 50 lat 3 50 53
SUMA 137 444 581
Wskaźnik zatrudnienia 11% 11% 11%

2020
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma
Poniżej 30 lat 17 59 76
Od 30 do 50 lat 74 168 242
Powyżej 50 lat 32 147 179
SUMA 123 374 497
Wskaźnik rotacji 10% 9% 9%

Wyniki wyszukiwania