Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Kluczowe czynniki efektywności

GRI:

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS

jednostka 2019 2020 zmiana r/r cel
Obszar zarządczy
Zdolność dywidendowa tak tak tak bez zmian tak
Bezpieczeństwo LTIF LTIF 3,4 3,5 3,50% < 3
Obszar operacyjny
Dzienne wydobycie ropy tys. boe /d 21 20 -2% 30-50
Poziom rezerw 2P mln boe 81,3 74,8 -8% 60
Przerób ropy w produkcji mln ton 10,7 10,2 -0,40% 10,5
Liczba stacji paliw szt. 506 513 7 550
Obszar środowiska naturalnego
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) na tonę przerobionej ropy Mg CO2e /Mg 0,205 0,22 7%
Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu MJ/t 4 044 4 265 5%
Obszar pracowniczy
Wskaźnik wypadkowości (wypadki na 1000 pracowników) n.d. 7,93 6,76 -15% 0
Satysfakcja klienta NPS (net promoter score) – badanie oparte na opinii klientów Programu Navigator NPS pozytywny pozytywny bez zmian pozytywny trend

Wybrane wyniki finansowe i operacyjne

10,2
mln ton
przerób ropy
20,3
tys boe
średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
74,8
mln boe
rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS
513
stacji paliw działających pod marką LOTOS
Ponad
80
obsługiwanych rynków na świecie
12
punktów ładowania samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto – Warszawa
  • 201-1

Wyniki społeczne

FTSE4Good akcje Grupy LOTOS po raz kolejny w londyńskim indeksie firm społecznie odpowiedzialnych.

5473
pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
416
liczba wolontariuszy realizujących działania społeczne
1675
beneficjentów naszych inicjatyw wolontariackich
około
14
mln PLN
to łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie 148 projektów przez Fundację LOTOS (wzrost o 75% r/r)

Wyniki środowiskowe

99,7
%
odpadów niebezpiecznych zostało poddanych procesom odzysku i recyklingu
37,5
mln PLN
koszty i nakłady inwestycyjne przeznaczone przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na zapobieganie szkodom i zarządzanie ochroną środowiska
10,8
mln PLN
koszty utylizacji odpadów, redukcji emisji
około
30
%
pobieranej przez nas wody było ponownie użyte

Wyniki wyszukiwania