Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Kalendarz najważniejszych wydarzeń

 • W siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku podpisano 14 stycznia umowy związane z rozbudową i modernizacją terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Właścicielem obiektu jest spółka LOTOS Terminale odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za magazynowanie i dystrybucję paliw na terenie całego kraju. Inwestycję zrealizuje KB Pomorze.
 • W lutym LOTOS Kolej otrzymała certyfikat bezpieczeństwa wydany przez czeski organ nadzorczy, Drážní Úřad, obowiązujący do 19 października 2024 r. Umożliwi to rozszerzenie działalności o Republikę Czeską.
 • W marcu pomyślnie zakończył się bankowy ruch testowy instalacji Projektu EFRA – kamienia milowego strategii Grupy LOTOS, która stała się przez to efektywniejsza i bardziej ekologiczna.
 • Pod koniec marca Grupa LOTOS, LOTOS Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji paliw LOTOS w Gdańsku-Osowej.
 • Platforma Petro Giant, należąca do spółki LOTOS Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Celem działań rozpoczętych w marcu jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To pierwsze zadanie tej największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu. Prace objęły rekonstrukcję w sumie siedmiu odwiertów: B3-5, B3-6, B3-8, B3-13, B3-14, B3-15. W efekcie na złożu B3 na Bałtyku będzie można w dalszym ciągu prowadzić bezpieczne wydobycie. Podniosą się też wydajność i parametry wydobycia.
 • W maju zakończono studium wykonalności projektu terminala LNG małej skali w Gdańsku.
 • Spółka LOTOS Oil, zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów, wdrożyła w maju plan Razem w przyszłość. Program wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów oraz wzmocnił pozycję rynkową środków smarnych marki LOTOS w dziedzinie dystrybucji. Program wdrożony przez spółkę LOTOS Oil, wpisujący się w tarczę antykryzysową rządu premiera Mateusza Morawieckiego, stanowił wsparcie dla wielu branż polskiej gospodarki.
 • W czerwcu Grupa LOTOS, 3 spółki z Grupy Azoty, Hyundai Engineering oraz KIND zawarły umowy na finansowanie projektu petrochemicznego „Polimery Police”.
 • Paliwo Grupy LOTOS dotrze na największą wyspę Norwegii na Morzu Arktycznym i pomoże polskim naukowcom w badaniach nad zmianami klimatycznymi. To efekt wygranego przetargu na dostawy paliwa dla Polskiej Akademii Nauk (PAN). 4 czerwca na pokład statku płynącego na Spitsbergen załadowano 2 cysterny oleju napędowego IZ40, który doskonale radzi sobie w ekstremalnych warunkach.
 • Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad strategią wodorową Polski do 2030 r. O podstawowych celach tego dokumentu przedstawiciele resortu poinformowali 7 lipca 2020 r. w Warszawie. W trakcie spotkania podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia została również Grupa LOTOS.
 • Grupa LOTOS podpisała porozumienie o współpracy z PKN ORLEN i Skarbem Państwa. Dotyczy ono sfinalizowania procesu nabycia przez PKN ORLEN akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa. Transakcja ma skutkować przejęciem bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS przez PKN ORLEN. Porozumienie podpisano 18 sierpnia 2020 r. Sygnatariusze porozumienia potwierdzili, że warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie realizacja środków zaradczych wynegocjowanych z Komisją Europejską. Obie spółki zadeklarowały współpracę umożliwiającą ich wykonanie. Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji.
 • W sierpniu zakończył się projekt budowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (Continuous Emission Monitoring System, CEMS). System pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków rop. Dzięki temu widać, jak produkcja wpływa na środowisko naturalne. CEMS to zespół urządzeń dla osób zajmujących się procesami technologicznymi wpływającymi na środowisko. Oprócz analizy pracy rafinerii w różnych warunkach, pozwala wykryć ewentualne zagrożenia, np. nieszczelności procesowe, które zasiarczają gaz opałowy.
 • Spółka LOTOS Lab kupiła nowoczesne urządzenie do analizy stabilności i kompatybilności rop naftowych. Aparat o wartości ok. 100 tys. euro dotarł do spółki na początku września. To pierwszy tego typu sprzęt w LOTOSIE. Pozwoli on jeszcze bardziej precyzyjnie określić parametry przerabianego surowca, co przełoży się na konkretne korzyści biznesowe.
 • Rzeszów to kolejne miasto, z którym Grupa LOTOS będzie współpracować w zakresie dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi. List intencyjny w tej sprawie podpisano 22 października. Wcześniej (w maju 2020 r.) podobną współpracę zawiązano z miastem Tczew. Równolegle gdański koncern podpisał porozumienie ze spółką Autosan, która do napędu swoich autobusów będzie testować wodór wytworzony przez Grupę LOTOS.
 • Koncern włączył się w pierwszą kampanię społeczno-edukacyjną promującą elektromobilność w Polsce. Inicjatywa Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wystartowała 27 października. Celem kampanii elektromobilni.pl jest budowa wiedzy i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków transportu.
 • Grupa LOTOS, PKN Orlen oraz ENERGA rozpoczęły analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Inwestycja miałaby powstać do lipca 2026 r. 2 listopada 2020 r. spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie. Celem porozumienia było wypracowanie założeń oraz warunków projektu budowy elektrowni gazowo-parowej, nazywanej w skrócie CCGT (z ang. Combined Cycle Gas Turbine). Współpracujące przy tej inwestycji spółki ustaliły zarówno warunki prawne i techniczne realizacji tego projektu, jak również zasady jego finansowania.
 • Na początku grudnia uruchomiono instalację Węzła Odzysku Wodoru, która przyczyni się do zwiększenia produkcji wysokomarżowych produktów oraz zmniejszenia emisji CO2.
 • Grupa LOTOS rozpoczęła program inwestycyjny Green H2, w ramach którego zbuduje wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. To kolejny etap wspólnej inicjatywy rozpoczętej w maju z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.
 • 22 grudnia 2020 r. Grupa LOTOS wytworzyła pierwsze w historii biokomponenty: biopropan i biokomponenty oleju napędowego.

Wyniki wyszukiwania