Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Relacje ze społecznościami lokalnymi

Traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Budujemy trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami i w ten sposób dążymy do skutecznego integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.

W całej Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje ujednolicona polityka w obszarze społecznym, która skupia się na realizacji celów w następujących trzech dziedzinach:

 • poprawa jakości życia
  (zdrowie, bezpieczeństwo na drogach, edukacja)
 • dbałość o środowisko naturalne
  (ekologia i ochrona środowiska)
 • rozwój innowacji

Wspieramy inicjatywy i projekty społeczne. Nasza działalność sponsoringowa skupia się na sporcie, kulturze i sztuce oraz działaniach społecznych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. poprzez sieć stacji paliw.

 • 413-1

W działania na rzecz lokalnych społeczności zaangażowane są wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS.

W 2020 r. spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zrealizowały:

23
projekty z zakresu sponsoringu sportu
26
projektów z zakresu sponsoringu kultury
14
projektów z zakresu działań społecznych
 • 102-43

Prowadzimy dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Jest to dla nas ważne narzędzie służące do budowy zaufania. Poprzez aktywną komunikację z naszym otoczeniem staramy się niwelować zagrożenia związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. Przykładem podejmowanego dialogu są konsultacje społeczne organizowane przed rozpoczęciem ważnych inwestycji na terenie rafinerii.

Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi. Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu Grupa LOTOS poświęca od lat wiele uwagi. Firma poczuwa się do odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów. Szczególną rolę odgrywa tu działalność Fundacji LOTOS.

Wyniki wyszukiwania