Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny element społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Czujemy się odpowiedzialni za te społeczności. Więcej na temat projektów dla lokalnych społeczności przeczytasz w części poświęconej wolontariatowi.

Główne programy realizowane przez Grupę LOTOS:

Z inicjatywy i przy wsparciu Polskiego Związku Narciarskiego od 2004 r. prowadzimy Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej LOTOS Szukamy Następców Mistrza. Jest to największe sportowo-społeczne przedsięwzięcie w historii polskiego narciarstwa. W program zaangażowane są wszystkie liczące się kluby w Polsce z sekcją skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. W ramach programu odbywają się także zawody z cyklu LOTOS Cup. Program szkoleniowy ma na celu wyszukiwanie młodych talentów, wspieranie ich rozwoju, wyrównanie szans i niwelowanie deficytów w obszarze sportowym.

Jeden z największych piłkarskich programów szkoleniowych w Polsce. Projekt wystartował w 2012 r. W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM młodzi piłkarze oraz trenerzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w Akademii Piłkarskiej LG oraz w jednym z 15 ośrodków piłkarskich. Misją programu jest nie tylko zdobywanie umiejętności, ale także kształtowanie postawy prozdrowotnej i patriotycznej. Grupa LOTOS sponsoruje m.in. zakup sprzętu sportowego, obozy piłkarskie, wynagrodzenia trenerów, wynajem boisk oraz stypendia sportowe dla najzdolniejszych zawodników.

W roku 2009 Polski Związek Tenisowy (PZT), podążając za trendami Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), wprowadził program „Tenis 10“ skierowany do dzieci w wieku 5–10 lat. W roku 2019 powstał Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU (NPUT – Rakiety LOTOSU). To trzeci program realizowany dzięki współpracy z Grupą LOTOS, jeden z największych w polskim sporcie, a największy w polskim tenisie program wsparcia. Dzięki NPUT – Rakiety LOTOSU PZT stale pozyskuje zawodników w kolejnych kategoriach wiekowych od U10 przez U12, U14, U16, aż do LOTOS PZT Team, do której należą m.in. obecni Mistrzowie Polski – Magdalena Fręch i Kacper Żuk. Narodowy Program Upowszechniania Tenisa zapewnia stabilność programową oraz sportowy rozwój dzieci i młodzieży. To inwestycja w najlepszych zawodników, także z rodzin mniej zamożnych.

Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU obejmuje wsparciem ponad 100 klubów. Podczas każdej z dotychczasowych trzech edycji Narodowego Dnia Tenisa, również wspieranego przez Grupę LOTOS – sztandarowego projektu Polskiego Związku Tenisowego – najliczniejszą grupę (zawsze jest to ponad pół tysiąca osób ) stanowią właśnie dzieci z Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU.

Realizowany od 2014 r. program LOTOS – Mistrzowie w pasach zapoznaje pasażerów samochodów z zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi poprawnego zapinania pasów, a także montażu fotelików samochodowych dla dzieci. Od początku działania programu przeprowadzono ponad 8 tysięcy indywidualnych instruktaży kierowców i pasażerów.

W 2020 r. zrealizowano też pilotażowo pierwszą edycję nowego programu Mistrzowie w drodze. To wieloaspektowy program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ambasadorem obu programów jest Rajdowy Wicemistrz Świata Kajetan Kajetanowicz.

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem to wspólne przedsięwzięcie Grupy LOTOS, Fundacji LOTOS i gminy Czechowice-Dziedzice. Adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, którzy przejawiają zainteresowania dziedzinami humanistyczno-artystycznymi lub naukami ścisłymi. Celem programu jest zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz kształtowanie myślenia projektowego.

Grupa LOTOS od 2013 r. jest mecenasem programu E(x)plory – organizowanej przez Fundację Zaawansowanych Technologii, największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Od początku istnienia programu udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych innowatorów, którzy zgłosili do Konkursu E(x)plory ponad 1500 projektów naukowych i wynalazków. Unikalną wartością E(x)plory jest bezpośredni kontakt młodych talentów z ekspertami ze świata nauki, biznesu i innowacji społecznych. E(x)plory dba o rozwój talentów poprzez programy stażowe, mentorskie i grantowe oraz wyszukuje talenty poprzez organizację Festiwali E(x)plory w szkołach i regionach. W ciągu 9 edycji odbyło się 59 wydarzeń dla pasjonatów innowacji i nowych technologii. Wzięło w nich udział ponad 40 tysięcy osób.

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program Kierunek Bałtyk, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacją Morską UG w Helu oraz Stacją Biologiczną UG w Sobieszewie. W ramach Programu prowadzone są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym zagrożonego gatunku morświna zwanego „bałtyckim delfinem” oraz foki szarej. Ponadto duży nacisk został położony na edukację dotyczącą ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.

Obok niepodważalnych korzyści, jakie niesie rozwój motoryzacji musimy poradzić sobie także z negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska jakimi są wypadki. Jednym z wyzwań, jakie w tym zakresie podjęliśmy z Grupą LOTOS jest wsparcie młodych kierowców w podnoszeniu swoich umiejętności kierowania pojazdami, dlatego głównym filarem działań są szkolenia z doskonalenia techniki jazdy. Program „Mistrzowie w drodze” kierujemy przede wszystkim do osób, które właśnie zdały egzamin na prawo jazdy. Chcemy docenić ich za dotychczas zdobyte umiejętności i podtrzymać pozytywne nawyki, jakie wykształcili w czasie kursu. Doskonalić z nami swoje umiejętności mogą także osoby, które uprawnienia do kierowania pojazdami posiadają nie dłużej niż dwa lata.  Szkolenia są bezpłatne, realizowane z udziałem doświadczonych instruktorów techniki jazdy, a przy okazji można jeszcze wygrać wartościowe nagrody.

Jacek Zalewski
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kierunek Bałtyk to program edukacyjny realizowany przez Grupę LOTOS wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego. W 2020 roku wspólnie zorganizowaliśmy szereg wydarzeń informacyjno-edukacyjnych, propagujących wiedzę o Morzu Bałtyckim i jego mieszkańcach. Informacje nt. obecności plastiku w środowisku morskim, biologii, ekologii, zagrożeń oraz konieczności ochrony bałtyckich morświnów i fok dotarły via Internet do ponad 200 tys. odbiorców. Ponad 170 tys. osób odwiedzających helskie fokarium uwrażliwiliśmy na potrzebę ochrony morskiej przyrody.

Monika Selin
Koordynator Zespołu Edukatorów Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program Explory 2020 zrealizowaliśmy w 100% online, co było dla nas dużym wyzwaniem, ale dało nam wiatr w żagle. Wraz z Grupą LOTOS, Mecenasem Explory, przygotowaliśmy 5 wydarzeń online dla 9589 uczestników, stworzyliśmy ponad 200 edukacyjnych materiałów video, a ponad 30 tys. osób wyświetliło transmisje wydarzeń Explory w Internecie. Młodzi innowatorzy, uczestnicy Konkursu Explory świetnie poradzili sobie z przygotowaniem i prezentacją projektów online. Myślę, że wspólnie sprostamy każdemu wyzwaniu.

Joanna Gogolińska
Fundacja Zaawansowanych Technologii

Wspieramy polskich naukowców

Arktyczne paliwo Grupy LOTOS pomoże polskim naukowcom na Spitsbergenie w badaniach nad zmianami klimatycznymi. To efekt wygranego przetargu na dostawy paliwa dla Polskiej Akademii Nauk (PAN). 70 tys. litrów oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych dotrze do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Współpraca LOTOSU z Polską Akademią Nauk trwa już od wielu lat. Przedstawiciele koncernu uczyli naukowców m.in. obsługi morskich urządzeń badawczych. Z kolei członkowie PAN badają, jak zmienia się natura i jak chronić środowisko.

70 tys.
litrów oleju napędowego dotrze do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Zaangażowanie w innych spółkach Grupy

W drugiej połowie roku spółka LOTOS Paliwa włączyła się w pomoc dzieciom chorym na raka w ramach Kampanii „Złotej Wstążki” organizowanej przez Fundację „Przylądek Nadziei” oraz Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. 10 groszy z każdej kawy kupionej na stacjach paliw LOTOS miedzy 22 września a 21 listopada przeznaczone zostało na wsparcie skutecznego leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Inicjatywie towarzyszyła akcja informacyjna promująca zakup kawy na stacjach LOTOS. Dzięki temu ponad 100 tys. zł zostało przekazane na wsparcie dla chorych dzieci.

Działania LOTOS Kolej w 2020 r.:

 • Darowizna pieniężna dla kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku na organizację koncertu – LOTOS Kolej przekazała darowiznę pieniężną dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku na organizację Koncertu Kolęd i Pastorałek, podczas którego zagrał zespół Golec uOrkiestra. Koncert był organizowany dla mieszkańców Gdańska, w dużej części dla osób mniej majętnych, seniorów, rodzin wielodzietnych, czyli dla grup społecznych, które nie mogą pozwolić sobie na udział w płatnych wydarzeniach kulturalnych (koncert był bezpłatny).
 • Darowizna pieniężna dla mniej majętnych rodzin kolejarskich – LOTOS Kolej wraz z Fundacją LOTOS wzięła udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Grupy PKP. Poprzez przekazaną darowiznę pieniężną spółka wsparła dziesięć mniej zamożnych rodzin kolejarskich, przekazując im środki na zakup komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, które umożliwiły dzieciom udział w zajęciach szkolnych w formie zdalnej.
 • Darowizna rzeczowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Spółka LOTOS Kolej jest świadoma tego, że aby przewozy kolejowe były bezpieczne, należy dbać o odpowiednie wyposażenie służb ratunkowych. W ramach podziękowania za akcję mającą na celu likwidację zagrożenia wycieku paliwa, przekazała poznańskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej darowiznę rzeczową w postaci specjalistycznego sprzętu, który doposażył samochody strażackie i wspomaga działania ratownicze (in. kamera inspekcyjna, taśmy szyte czy adaptory).
 • Konkurs z okazji Dnia Dziecka Mój własny pociąg LOTOS Kolej– od 2010 r., każdego roku w LOTOS Kolej organizowany jest Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka, w którym udział bierze udział ponad 1 000 osób. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa organizacja wydarzenia nie była możliwa, jednakże w spółce odbył się konkurs Mój własny pociąg LOTOS Kolej, w ramach którego dzieci pracowników całej Grupy Kapitałowej LOTOS mogły przesłać swoje prace plastyczne. Grupa zwycięzców odwiedziła Ośrodek Szkolenia Maszynistów z najnowocześniejszym na Pomorzu symulatorem pojazdu kolejowego.

LOTOS w walce z koronawirusem

Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań, zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. To efekt panującej na świecie pandemii koronawirusa i zmian, jakie za sobą pociągnęła. LOTOS, aby móc w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zapewniać klientom ciągły dostęp do swoich usług, musiał szybko wdrożyć nowe plany działania. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej realizacji zadań przez naszych pracowników, stacje paliw LOTOS były przez cały ten czas dostępne, a przede wszystkim bezpieczne dla klientów. W tym trudnym momencie koncern postanowił również wesprzeć polski system ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę z pandemią – służby medyczne i mundurowe. Wszystkie spółki Skarbu Państwa aktywnie i solidarnie włączyły się w akcję przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa. Akcje te były współkoordynowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. LOTOS nie zapomniał także o swoich partnerach biznesowych, oferując im specjalne udogodnienia.

Bezpieczeństwo na stacjach LOTOS

Sieć stacji LOTOS to ponad 510 obiektów działających na terenie całego kraju. Natychmiast po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego spółka LOTOS Paliwa podjęła działania zmierzające do zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszystkich stacji. Bardzo ważne było w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Na bieżąco wprowadzane były procedury zgodne z rozporządzeniami i wymogami Ministerstwa Zdrowia, jak np. konieczność stosowania rękawiczek jednorazowych podczas tankowania auta.

Już w pierwszych dniach epidemii na większości stacji LOTOS wprowadzono sprzedaż bez konieczności wchodzenia do budynku stacji. Tam, gdzie nie było takiej możliwości, zamontowano ścianki z pleksi odgradzające strefę kas od sklepu. Wyznaczono bezpieczne odległości, a liczba klientów, mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepu została ograniczona. Pracownicy mieli do dyspozycji płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Rękawiczki jednorazowe były dostępne zarówno dla pracowników, jak i klientów. Koncern dbał o bieżące wyposażenie sieci stacji LOTOS w niezbędne środki zabezpieczające klientów i pracowników. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ustalaniu grafików pracy, wprowadzono zasadę braku kontaktu podczas zmiany zespołów.

Największym wyzwaniem dla IT w 2020 roku  było zapewnienie skutecznej  pracy zdalnej z udostepnieniem kluczowych systemów biznesowych i produkcyjnych. W trybie ekspresowym wdrożyliśmy najnowocześniejsze rozwiązania oparte o VPN, podpis kwalifikowany oraz platformę MS Teams  z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i wsparciem pracy grupowej.  Dostosowaliśmy infrastrukturę IT i procesy wsparcia do nowych warunków funkcjonowania firmy.

Uruchomiliśmy  projekt optymalizacji modelu biznesowego służb IT, którego celem jest dalsza konsolidacja funkcji IT  w całej GKL, poprawa efektywności  i pogłębienie modelu usługowego IT. Rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem strategii cyfryzacji grupy. Równolegle realizowaliśmy projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz zabezpieczeniem eksploatacji aplikacji krytycznych jak system logistyki kolejowej. Zrealizowany został również projekt LDAR, któremu przyznano I miejsce w konkursie Gazety Bankowej, TechnoBiznes 2021 w kategorii  lider przemysłu 4.0. Realizacja tych wszystkich zadań w bardzo trudnych warunkach jeszcze bardziej skonsolidowała nasz zespół i zbudowała trwałe  relacje z jednostkami biznesowymi.

Piotr Stępniewski
Dyrektor ds. zarządzania informatyką

Grupa LOTOS rozpoczęła również inicjatywę #razemraźniej. Jest to realizowany przez pracowników HR Grupy LOTOS cykl postów związanych z tematyką psychologiczną (m.in. techniki radzenia sobie ze stresem, praca zdalna, czerpanie satysfakcji z pracy w trybie home office, dbanie o kondycję fizyczną bez wychodzenia z domu).

W czasie trwania epidemii dobrze sprawdziła się uruchomiona w zeszłym roku usługa B2B 24 minimalizująca kontakt bezpośredni. Zapewnia ona całkowicie samoobsługowy zakup paliwa z odbiorem własnym. Usługa przeznaczona jest dla franczyzobiorców LOTOSU i klientów B2B dokonujących hurtowego zakupu paliw. Stworzony w tym celu portal internetowy umożliwił całkowitą automatyzację usługi, począwszy od zamówienia do wystawienia elektronicznej faktury.

Działania podejmowane przez Grupę LOTOS

to kampania Grupy LOTOS, Fundacji LOTOS i zarazem inicjatywa koncernu na rzecz walki z pandemią. Od 1 maja kierowcy tankujący na stacjach LOTOS mogli przekazać swoje punkty z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. W akcji wzięli udział m.in. sportowcy oraz instytucje kultury, z którymi współpracuje koncern. Grupa LOTOS od samego początku pandemii prowadziła szereg działań nakierowanych na pomoc dla placówek medycznych i służb mundurowych. Koncern zdecydował się rozszerzyć swoje działania i wesprzeć wszystkich Polaków, którzy z powodu obecnej sytuacji pozostają w domach, stąd akcja #wDomuTezJestNAJ.

Elementem akcji było zainicjowanie przez Grupę LOTOS tworzenie street-artowych murali, które portretowały urywki z życia zabranego przez epidemię. Pięć murali zlokalizowanych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przedstawiało powszednie, zwyczajne emocje, których ekspresję tak bardzo utrudnił koronawirus. Na każdym z nich umieszczono symbole pandemii − rękawiczki, maska, przyłbica, kombinezon lub tablet. We wspólnej wizji twórców zestawiono obrazy zwyczajnego życia z niepasującymi, a obecnie koniecznymi przedmiotami. Projekt był owocem współpracy polskich malarzy, grafików i rysowników.

Zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów spółka LOTOS Oil wdrożyła plan pomocowy, który miał za zadanie wesprzeć jej kontrahentów w czasie pandemii koronawirusa. Program Razem w przyszłość zakładał szereg rozwiązań – od dostępności płynu do dezynfekcji po zmiany w umowach dystrybutorskich. Jednocześnie spółka poszerzyła portfolio produktowe o nowe oleje dostępne w niższych cenach.

Pandemia COVID-19 znacząco dotknęła rynek polskiej gospodarki. Program pomocowy LOTOS Oil Razem w przyszłość powstał z nadzieją na ustabilizowanie się uwarunkowań rynkowych i przywrócenie płynności finansowej dla wielu firm. W ramach wspomnianego programu  powstał szereg opcji dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską. Jedną z nich jest możliwość zakupu hurtowego produktów silnikowych LOTOS Quazar lub AURUM z dodatkiem promocyjnym w postaci bonów, które kontrahenci mogli zrealizować na zakupy spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymali aż 100 dni na zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego.

 • Za pośrednictwem Fundacji LOTOS na początku pandemii środki w wysokości 5 mln zł trafiły do czterech wybranych placówek medycznych w woj. pomorskim i zachodniopomorskim: Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
 • Sześć placówek medycznych z Pomorza otrzymało do dyspozycji samochody od Grupy LOTOS. Pojazdy miały za zadanie przewozić pacjentów, próbki i materiały medyczne.
 • 1500 litrów płynu do dezynfekcji przekazano Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Pozwoliło to zabezpieczyć funkcjonowanie stacji. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w okresie wzmożonych działań związanych z walką z koronawirusem. Darowizna dla szczecińskiego pogotowia była kolejną z inicjatyw spółki LOTOS Paliwa wspierającą działania służb sanitarnych i mundurowych zaangażowanych w walkę z koronawirusem.
 • W listopadzie, że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, LOTOS zaangażował się również (jako inwestor) w budowę szpitala tymczasowego w halach AMBEREXPO w Gdańsku. W Grupie LOTOS działał zespół, który w uzgodnieniu z wojewodą, miastem, Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz szpitalem patronackim, którego rolę pełni COPERNICUS Podmiot Leczniczy, ustaliły szczegóły inwestycji. Placówka będąca w stanie przyjąć docelowo do 400 pacjentów walczących z koronawirusem była gotowa z początkiem lutego. Szpital uruchomiono 8 marca 2021 roku. Okazał się on istotnym buforem bezpieczeństwa dla całego systemu w trakcie szczytu trzeciej fali pandemii.
 • Grupa LOTOS przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kilkaset maseczek ochronnych. Policjanci rozdawali je turystom i mieszkańcom przy sopockim molo w czasie wakacji. Przypominali o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których nie można zachować 1,5-metrowego odstępu.
 • W ramach akcji Grupa LOTOS wraz ze spółką LOTOS Paliwa wspierały wszystkich funkcjonariuszy na służbie działających na granicy Polski. W wyniku zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa, zostały przywrócone kontrole na granicy Polski. Umundurowani lub poruszający się pojazdami oznakowanymi, przyjeżdżający na wybrane stacje LOTOS, mieli prawo uzyskać darmowy gorący napój lub napoje Dynamic. Podobne działania realizowane były na rzecz Wojska Polskiego, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej czy Służb Celno-Skarbowych. Otrzymywali oni kawę, herbatę, gorącą czekoladę albo napój energetyczny Dynamic.
 • Wśród beneficjentów znalazła się również 7 Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej – na wybranych stacjach żołnierze tej formacji mogli uzupełnić paliwo, nie ponosząc żadnych kosztów. Za darmo tankowano też karetki i inne pojazdy należące do 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych. Koncern przekazał dla tych placówek 2 mln zł w formie kart paliwowych.

Koncern przeznaczył w sumie kwotę 12 mln zł na walkę z pandemią (luty 2021 r.).

Spółka LOTOS Paliwa rozdała 400 kart na łączną kwotę 2 mln zł, dzięki którym karetki i inne pojazdy należące do wybranych placówek, mogły bezpłatnie uzupełnić zapasy paliwa na każdej stacji LOTOS w Polsce.

Wyniki wyszukiwania