Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2020 roku Grupa LOTOS S.A. wyeksportowała ponad 1,8 miliona ton produktów, z czego większość przypadła na eksport LPG, benzyny surowej. Jest to związane przede wszystkim z uruchomieniem instalacji DCU i dodatkową podażą tych produktów.

Pozostałe główne produkty eksportowe Spółki według wielkości wolumenu to: asfalty, olej napędowy, benzyna motorowa, ciężki olej opałowy, paliwo lotnicze, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, reformat.

Sprzedaż eksportowa paliw produkowanych przez Grupę LOTOS S.A. odbywa się zarówno drogą lądową, jak i morską, przy czym większość sprzedaży realizowana jest tankowcami za pośrednictwem infrastruktury przeładunkowej, zarządzanej przez Naftoport. Przeładunek odbywa się za pośrednictwem dedykowanych około 12 kilometrowych rurociągów produktowych dla benzyny bezołowiowej, reformatu, oleju napędowego, paliwa lotniczego, benzyny surowej i oleju opałowego. Do transportu produktów wykorzystuje się tankowce o ładowności od 6 do 30 tysięcy ton.

Wyniki wyszukiwania