Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

rok 2020 odcisnął swoje piętno na całej światowej gospodarce. Pandemia koronawirusa i spowodowana przez nią duża zmienność na rynku ropy naftowej wpłynęły również na działalność Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Wyniki finansowe za ten okres wskazują jednak na dużą wytrzymałość spółki na te zawirowania, dzięki czemu koncern przeszedł okres pandemii znaczenie lepiej niż wiele podmiotów sektora paliwowego w Europie.

Wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe w 2020 roku był dodatni i wyniósł 1,36 mld zł. Wygenerowane zostały jedne z najwyższych w historii spółki przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 2,87 mld zł. Ponadto Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję i utrzymała na bezpiecznym poziomie wskaźniki zadłużenia. Należy podkreślić, że utrzymanie dobrej kondycji spółki możliwe było dzięki szybkiemu zaadaptowaniu się do nowych warunków i zoptymalizowaniu pracy rafinerii gdańskiej, która mimo spadku popytu na paliwa pracowała niemal na pełnych obrotach. Mimo trudnej sytuacji Grupa LOTOS zachowała nie tylko ciągłość produkcji i wydobycia, ale także działalności stacji paliw oraz dostaw produktów.

Grupa LOTOS od początku pandemii aktywnie wspierała służby medyczne i mundurowe w walce z koronawirusem. Na ten cel poprzez Fundacje LOTOS przeznaczyła do maja 2021 roku ponad 12 mln zł. Dzięki tym środkom możliwy był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, transportowego czy służącego ochronie sanitarnej dla wielu placówek medycznych w Polsce. Spółka zaangażowała się także w budowę szpitala tymczasowego w halach AMBEREXPO w Gdańsku.

Mimo dodatkowych ograniczeń w 2020 roku realizowane był także plany inwestycyjne. W gdańskiej rafinerii uruchomiono Węzeł Odzysku Wodoru czy czwarty nalewak bramowy. Ważnym krokiem była także finalizacja projektu CEMS, który umożliwił ciągły pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza. Dbałość o ograniczenie śladu węglowego i realizowane inwestycje w tym zakresie stawiają rafinerię LOTOS w czołówce najlepszych europejskich rafinerii pod względem najmniejszej emisji CO2.

Grupa LOTOS ma także swój udział w realizacji kluczowych założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. Spółka w 2020 roku kontynuowała realizację projektu Pure H2 oraz zainicjowała projekt Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do ekologicznej produkcji wodoru w procesie elektrolizy, jak i produkcji energii elektrycznej z tego surowca. W Grupie LOTOS podjęliśmy to wyzwanie, dlatego innowacyjne projekty to stała część naszych inwestycji. To także konieczność spojrzenia na dalszą przyszłość spółki, w której działalność nie będzie się opierała na ropie naftowej, ale na wizji świata transportu napędzanego miksem paliw alternatywnych.

Rok 2020 określił także bliższą przyszłość. Komisja Europejska wydała pozytywną warunkową zgodę w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN Orlen. Oznacza to dla spółki konieczność optymalizacji struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia przez płocki koncern. Kierunkowe działania wewnątrzorganizacyjne zostały już przyjęte przez Zarząd Grupy LOTOS. Połączenie tak dużych podmiotów jak Grupa LOTOS, PKN Orlen i PGNiG to duże wyzwanie dla tych firm, ale również dla otoczenia rynkowego. To wreszcie także zupełnie nowe możliwości rozwoju w ramach jednego multienergetycznego koncernu, który przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Rok 2020 okazał się rokiem próby, z której Grupa LOTOS wyszła obronną ręka. Przed nami kolejne wyzwania, które przyniosą nowe i ciekawe perspektywy dla spółki. Wierzę, że skorzystają na tym zarówno nasi Pracownicy, Akcjonariusze, Kontrahenci, Partnerzy, Klienci oraz cała polska gospodarka.

Z wyrazami szacunku,

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Wyniki wyszukiwania